PRIVATLIVSPOLITIK FOR DM DÆKCENTER

1. INDLEDNING

Denne politik beskriver, hvordan vi anvender og beskytter persondata, og skal sikre, at medarbejderne har kendskab til de regler, der gælder for brug af de persondata, som de har adgang til som led i deres arbejde. Denne politik supplerer vores andre politikker om it-sikkerhed, internet og e-mail o.l.

Denne politik har til formål at opfylde kravene i Persondataforordningen, herunder særligt art 13.

Ledelsen er ansvarlig for opdatering og kontrol af politikken.

Hvor der i politikken henvises til lovartikler refererer dette til Persondataforordningen, og hvor der er tale om paragraf-henvisninger, sker dette til Persondataloven.

2. GENERELT OM BEHANDLING AF PERSONDATA

Enhver behandling af persondata i vores virksomhed sker under henvisning til principperne om lovlighed, rimelighed og gennemsigtighed. Persondata indsamles alene til udtrykkeligt angivne og legitime formål, ligesom vi iagttager princippet om dataminering. Vi tilstræber, at alle oplysninger er korrekte og ajourførte, ligesom principperne om opbevaringsbegrænsning, integritet og fortrolighed og ikke mindst ansvarlighed er sat i højsæde.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata og denne persondatapolitik, er du altid velkommen til at kontakte afdelingschefen, der her det interne overordnede ansvar herfor.

3. DATAANSVARLIG

DM Dækcenter Danmark er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Kontaktoplysninger:

DM Dækcenter

Skælskørvej 57

4250 Fuglebjerg

Cvr.nr. 42574023

Telefonnr.: 93 90 40 53

E-mail: info@dmdaekcenter.dk

Website: https://dmdaekcenter.dk/

4. BEHANDLINGSFORMÅL; KATEGORIER AF OPLYSNINGER, DER BEHANDLES

Formålet med behandling af persondata kan være mangeartede, men følgende eksempler er de mest gængse.

Hvis vi undtagelsesvis skal behandle persondata til formål, der er uforenelige med nedenstående, vil du blive orienteret herom. Tilsvarende gælder, såfremt vi indsamler eller behandler persondata fra andre end dig.

– Gennemførsel af ordrer

– Registrering af køretøjer

– Håndtering af forsikrings- og finansieringsydelser

– Opfyldelse af reklamations- og garantiforpligtigelser

– Opfølgning på salg, udlejning og værkstedsbesøg

– Kommunikation i forbindelse med din ordre eller andre forespørgsler til os

– Sikring af brugervenlighed og sikkerhed

– Optimering af vores digitale løsninger

– Mulighed for at deltage i kundeundersøgelser, konkurrencer, lodtrækning m.m. via digitale løsninger

– Arkiv over registrerede produkter og tilhørende personlige oplysninger

4.1. HVILKE DATA INDSAMLES

Vi anvender data om dig for at opfylde vores aftale med dig samt for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester. De persondata, vi behandler, omfatter:

4.1.1 Automatisk indsamlede data

Vi har en række løsninger baseret på forskellige teknologier med det formål at sikre brugervenlighed og sikkerhed. Disse teknologier kan automatisk opsamle data for at kunne tilbyde den bedst mulig løsning, enten direkte af os eller af en tredjepart på vegne af os, Analyse af klikstrøms data og cookies er eksempler på dette. Dette gælder eksempelvis vores kontaktfunktion på websiden og den automatiske tidsbestilling herigennem.

Alle besøg til en digital læsning medfører, at der sendes oplysninger fra den browser, du benytter, til en server. Det er via analyse af disse data, at vi optimerer de digitale løsninger. Data opsamles via tredjepart på vegne af os, Der kan opsamles data om din browser for at administrere vores system og foretage interne, marketingsrelaterede analyser basseret på din adfærd. Eksempler på data, der opsamles og analyseres:

– Dato og tidspunkt for besøg

– De sider, der besøges i løsningen

– IP-adressen, du benytter

– IP-adressens geografiske placering

– Oplysninger om den anvendte browser og computer (type, version, operativsystem m.m.)

– URL fra henvisningssted (siden, hvorfra den besøgende er kommet til vores løsning)

Vi anvender Google Analytics der fungerer som databehandler for os. Vi er dataansvarlige for det indsamlede data, og de indsamlede data bliver ikke videregivet, medmindre der foreligger et samtykke eller der er tale om et retsligt krav.

Du kan læse mere om vores brug af cookies nedenfor i pkt. 11.

4.1.2 Oplysninger du selv afgiver

Vi noterer naturligvis de oplysninger, du selv giver os i forbindelse med et fysisk besøg eller et besøg på vores website.

Eksempler på data, som du aktivt afgiver, er som oftest almindelige og omfatter navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse m.v. og stammer oftest fra:

– Oplysninger du deler med os via sociale medier

– Oplysninger sendt på e-mail

– Oplysninger vi modtager fra dig i forbindelse med gennemførelse af ordre

– Oplysninger du deler med os, når du deltager i undersøgelser, events og konkurrencer

Listen er ikke udtømmende.

5. BEHANDLINGSGRUNDLAG

Persondata behandles hovedsagligt med hjemmel i art 6.1.b, idet behandling er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af kontraktsretlige forpligtigelser mellem os.

Visse oplysninger, herunder følsomme, behandles i videst muligt omfang på baggrund at et samtykke, jf. straks nedenfor.

6. MODTAGERE OG VIDEREGIVELSE AF PERSONDATA

Vi videregiver udelukkende persondata til tredjepart i overensstemmelse med, hvad der er anført i denne privatlivspolitik.

Vi kan videregive dine oplysninger, såfremt vi er forpligtet til at videregive eller dele disse, for at overholde en retslig forpligtigelse. Videregivelsen kan også ske efter anvisning fra en domstol eller en anden myndighed, eller for at beskytte varemærker, rettigheder eller ejendom. Dette indebærer udveksling af oplysninger med andre virksomheder og organisationer med henblik på beskyttelse mod svindel.

Vi anvender tjensteudbyder og databehandler, der udfører arbejde på vores vegne. Tjenesterne kan fx være server hosting og systemvedligeholdelse, analyse, betalingsløsning, adresse- og soliditetskontrol, e-mail service, m.m. Disse samarbejdspartnere kan få adgang til data i det omfang, det er nødvendigt for at levere deres tjenester og services. Samarbejdspartnerne vil være kontraktligt forpligtet til at behandle alle data strengt fortroligt, og har dermed ikke tilladelse til at anvende data til andet end, hvad der er omfattet af den kontraktuelle forpligtigelse overfor os. Vi kontrollerer, at vores samarbejdspartnere indenfor databehandling overholder deres forpligtigelser. Såfremt vi videregiver dine oplysninger til en tjenesteudbyder eller databehandler udenfor EU, sikrer vi, at vi overholder de krav lovgivningen stiller til sådanne overførsler.

Vi indsamler aldrig persondata, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

7. OPBEVARINGSTIDS- OG SLETTEPOLITIK

Vi gemmer oplysninger om dig, så længe vi har et legitimt og sagligt grundlag herfor, herunder så vi har mulighed for at betjene dig og din bil bedst muligt

Som udgangspunkt vil alle persondata blive slettet efter 5 år efter afslutning af kundeforhold, hvorved der menes sidste aktive transaktioner. Persondata kan blive gemt længere, såfremt der er et sagligt behov herfor, eksempelvis hvis et retskrav skal fastlægges, gøre gældende eller forsvares, jf. art. 17.3.e.

Cookies jf. pkt. 11 slettes dog senest 12 måneder efter brug.

8. INDSIGTSRET, BERIGTIGELSE OG SLETNING (ART. 13.2.B, jf. ART. 15.)

Du har en ret til at anmode om indsigt i forhold til de oplysninger, som vi behandler. De oplysninger, du kan anmode om er i hvert fald:

– At der behandles persondata

– Hvad der behandles

– Formålene med behandlingen

– De berørte kategorier af persondata (almindelige eller følsomme)

– Tidsrummet, hvori de behandles, herunder opbevares

– Retten til at

o Anmode om berigtigelse eller sletning

o Indgive klage til Datatilsynet

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv korrigeret uden unødig forsinkelse. Du må selv tage initiativet til en sådan berigtigelse.

Du kan ligeledes anmode om at blive slettet (”retten til at blive glemt”), dog først efter udløbet af vores lovgivningsmæssige opbevaringspligt i medfør af bogføringsloven. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtigelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos os via vores cookies, skal du rette henvendelse info@dmdaekcenter.dk. Er der registreret forkert data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering heroverfor.

9. DATAPORTABILITET OG PROFILERING

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse data til en anden tjenesteudbyder.

Hvis du ønsker at bruge din ret til dataportabilitet, vil du modtage dine persondata fra os i et almindeligt anvendt format.

Vi foretager i almindelighed ikke profilering, dvs. automatiserede afgørelser til brug for analyser eller lignende.

10. SAMTYKKE

Hvor samtykke er nødvendigt som behandlingsgrundlag, skal vi kunne dokumentere, at der foreligger et sådant. Derfor kræver vi altid samtykke skriftligt.

Et samtykke er en frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljetilkendegivelse omkring en behandling af personoplysninger. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, og såfremt det er eneste behandlingsgrundlag, vil fremtidig behandling ophøre. Vores opbevaringspligt og –ret ændres dog ikke heraf.

Samtykket kan trækkes tilbage ved at rette henvendelse til os på de kontaktoplysninger, der er anført under pkt. 8

11. COOKIES

11.1 Hvad er cookies?

Cookies er små tekstfiler, der indeholder bogstaver og tal, som sættes på din computer eller anden enhed. Cookies sættes, når du besøger et websted, der bruger cookies og de kan bruges til at holde styr på hvilke sider du har besøgt, de kan hjælpe dig til at fortsætte, hvor du slap eller de kan huske dine sprogindstillinger eller andre præferencer. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies, og de kan ikke indeholde virus.

Hvis vi placerer cookies, bliver du informeret om anvendelsen og formålet med at indsamle data via cookies. Samtidig bliver du bedt om at afgive dit samtykke. Nødvendige cookies til sikring af funktionalitet og indstillinger kan dog anvendes uden dit samtykke.

11.2 Cookietyper og deres formål

Formålet med cookies er at foretage trafikmåling og lette din brugeroplevelse af websiden. Websiden bruger cookies fra Google Analytics til at måle trafikken på websitet.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

11.3 Slet eller slå cookies fra i browseren

Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services på internettet, du ikke kan bruge.

Alle browsere tillader, at du sletter dine cookies samlet eller enkeltvis. Hvordan du gør det afhænger af, hvilken browser du anvender. Husk, at bruger du flere browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Læs mere om sletning og håndtering her: http://minecookies.org/cookiehandtering

11.4 Cookies på Dmdaekcenter.dk

Teknisk funktionalitet. Dette gør at vi kan huske dine præferencer. For eksempel om du har accepteret cookies eller ej.

Trafikmåling og besøgsstatistik. Benyttes primært til at forbedre vores hjemmesides indhold og navigationen derpå. Her benyttes egne cookies og cookies i forbindelse med Google Analytics, Sitegainer, Hotjar, DejaVu, TrustPilot og SurveyMonkey. De giver alle input til brugen af Dmdaekcenter.dk

Informationer der registreres er anonyme og de er eksempelvis hvor lang tid du dit besøg på vores hjemmeside varer, hvilke sider du ser, om din computer har besøgt siden før, hvilken browser du benytter til det osv.

Annoncering. Vores annoncering falder i kategorien individuelt, adfærdsbaseret målretning. Vi ønsker kun at vise relevante annoncer for dig. Hertil benytter vi bl.a. Facebook, LinkedIn og Google AdWords.

Vi benytter 3. parts services fra Google og Youtube. I den forbindelse modtager disse informationer om din browser, ip-adresse og de sider du besøger på Dmdaekcenter.dk. Er du logget ind på din Google-konto under dit besøg på Dmdaekcenter.dk kan disse data kobles med din profil hos Google. Dette ligger uden for DM Dækcenter kontrol og er derfor et forhold mellem dig og 3. part.

12. SIKKERHED

Vi beskytter din persondata og har et sæt interne regler om informations- og IT-sikkerhed.

Vores interne sikkerhedsregler indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter din persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Vi har fastlagt procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af vores medarbejdere, der behandler persondata herunder følsomme. Vi kontrollerer deres faktiske adgang gennem logning, koder og tilsyn. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt.

I tilfælde af sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskriminering, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil vi underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt, ligesom vi har lovbestemt anmeldelsespligt.

13. KLAGER (ART. 77)

Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over vores behandling af persondata.

Klage sker ved henvendelse til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

e-mail: dt@datatilsynet.dk

tlf: 3319 3200

14. VERSION OG OPDATERING

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores privatlivspolitik kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af persondata. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for ”sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

Denne privatlivspolitik er senest ændret den: 11.03.2022